23948sdkhjf

Eco-village fik spændende løsninger på LAR og belægning

| Medlemsnyhed | Indrykket af Hartvig Consult ApS

Skråning II er eco-village Etape 2 i Lejre, der er opført i Rorup ved Lejre af CASA A/S. Her har Hartvig Consult været tilknyttet som rådgiver og dermed projekteret alle løsninger vedr. LAR, miljø, belægning, kloak og terræn regulering.

Skråningen II består af lavenergiboliger opført i to plan. Vandkunsten har været arkitekt på boligerne, der lever op til kravene for svanemærket byggeri. Det betyder at boligerne har lavt energiforbrug, anvender vedvarende energi, er godt for sundhed med bl.a. godt indeklima og dagslys. Samtidig lever byggeriet, der blev udført af CASA, op til strenge krav om miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialerne.

Landskabsideer fra Vandkunsten har givet flere spændende LAR-løsninger til håndtering af regnvandet på området. Alt tagvand løber til nedgravede regnvandstanke, hvor vandet blandt andet genanvendes i boligerne til tøjvask og toiletskyl. Ved overløb af regnvandstankene løber vandet videre til åbne bassiner og åbne render i det samlede LAR-system for hele området.

Stierne ind til boligerne og det interne stinet er udført i leret vejgrus og ved at udnytte det naturlige fald på udearealet samles regnvandet i store åbne render. Løsninger med underføringer i form af sandfangsbrønde med kuppelriste, baseret på principperne om de forbundne kar, leder vandet til skråningens store opsamlings- og nedsivningsarealer med blandt andet ristrappe løsninger. Her tilbageholder flere kamre regnvandet til nedsivning i området.

LAR-anlægget er udført som selvrensende LAR-system for at bidrage til biologisk rensning, fordampning og samtidig minimere omkostningerne i til drift og vedligehold.

Ved fælleshuset anvendes et separat regnvandssystem til opsamling af regnvand, der genanvendes ved toiletskyl. Boligerne er indrettet og optimeret, så man kun har det nødvendige i sin bolig og derfor byder fælleshuset også på blandt andet spisesal, fælleskøkken, tv-stue, motionsrum, øvelokale, gæsteværelser, kontorfællesskab samt legerum.

Foran fælleshuset er en tidligere mergelgrav udnyttet til LAR-anlæg. Der er opført et amfiteater, der virker som beboernes udendørs samlingspunkt, men som også kan virke som bassin til opsamling og forsinkelse af regnvand ved store mængder regn.

”Der har været mange spændende udfordringer og dermed gode og alternative løsninger på dette projekt” fortæller ingeniør hos Hartvig Consult Jean de Dieu Otoa. ”Forudsætningerne, der dannede grundlag for projekteringen, var lokalplanen med respekt for randbetingelser som å-beskyttelseslinje. Vi forestod projektering af al infrastruktur fra veje, ind- og overkørsler, vandrender, bassiner, nedsivnings- og bufferarealer, cykel- og gangstier, vejbelysning samt p-pladser i vejarealet til el og anden teknik under jorden samt kloak- og vandforsyning.”

”På baggrund af opmåling af terrænet, blev der udarbejdet en 3D-terrænmodel, der både viste de bestående forhold, men også de fremtidige forhold efter projektering af infrastrukturen” uddyber ingeniør Jean de Dieu Otoa. ”På basis af en detaljeret udarbejdet oplandsmodel, med de valgte LAR-elementer, der bidrager til afstrømninger fra udstykningsarealerne, kunne der således dimensioneres størrelser og kapacitet af de forskellige anlæg, så afstrømningsmængderne i området kunne håndteres. Der blev også lavet før- og efter Bluespot analyse – på eksisterende og fremtidigt terræn for at danne overblik over overfladeafstrømningsretninger og dermed indpasning i området, for at sikre udnyttelse af terræn og dermed billigst muligt håndtere vandet på arealet. Placering af anlæg, der opsamler afstrømningerne, er derfor placeret de optimale steder, med hensyn til udstykningens udtryk. For hele området blev der udarbejdet dokumentation i form af et myndighedsprojekt. For at give entreprenøren optimale betingelser producerede vi 3D-filer, der kunne anvendes direkte i deres maskiner.”


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Hartvig Consult ApS

Lykkegårdsvej 15
4000 Roskilde
Danmark
Hartvig Consult ApS

Billeder & videoer

Eco-village Lejre, rådgiver Hartvig Consult. Foto: Jan KaiserEco-village Lejre, rådgiver Hartvig Consult. Foto: Jan KaiserEco-village Lejre, rådgiver Hartvig Consult. Foto: Jan KaiserEco-village Lejre, rådgiver Hartvig Consult. Foto: Jan Kaiser

Send til en kollega

0.125