23948sdkhjf

Syddjurs Kommunes fire signaturprojekter

Syddjurs Kommune er med i fire af de seks signaturprojekter, som er blevet til i forbindelse med Digitaliseringspagten.

Nedenfor kan du finde en kort beskrivelse af de fire projekter. På det første projekt er Syddjurs Kommune projektleder - mens man på de øvrige tre er deltagere i projektet.

1. En effektiv og helhedsorienteret indsats gennem AI databaseret Process Mining

Her tages der tages udgangspunkt i beskæftigelsesområdet og arbejdet med den helhedsorienterede indsats. Projektets digitale omdrejningspunkt er AI Process Mining teknologien og Predictive Monitoring, der anvender eksisterende logfiler til at kortlægge, hvordan opgaver flyder i et end-to-end perspektiv på tværs af systemer, borgere, afdelinger, teams, medarbejdere, samt interne og eksterne instanser involveret i et beskæftigelsesforløb.

Process Mining skal bidrage til at skabe en databaseret og helhedsorienteret forståelse af hvilke interne og eksterne indsatser, der reelt anvendes og hvor effektive indsatserne er overfor forskellige borgergrupper. Predictive Process Monitoring anvender historiske data og Machine Learning til at forudsige hvilke aktiviteter og forløb, der bør igangsættes for mest effektivt at få borgeren ind på arbejdsmarkedet.

Organisering

Syddjurs Kommune er projektejer i projektet. Herudover er følgende kommuner deltagere i projektet: Vejle, Kolding, Sønderborg og Randers Kommune.

Kilde: Syddjurs Kommune

 2. Øget kontinuitet i ældreplejen via AI baseret optimering

Projektets formål er at forbedre borgernes oplevelse af en sammenhængende og tryg pleje ved at øge medarbejderkontinuiteten. At blive mødt af kendte ansigter, som kender dine behov og ønsker, er blandt de allervigtigste faktorer i borgerens oplevelse af sammenhæng og tryghed i plejen, og det har en positiv indvirkning på kvaliteten af plejen. Dette viser både brugertilfredshedsundersøgelser i ansøgerkommunerne, erfaringer fra Københavns Kommune og forskning fra det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE).

Aalborg- og Syddjurs Kommune ønsker i fællesskab at afprøve og optimere en eksisterende AI-baseret algoritme med det formål at øge medarbejderkontinuiteten og hermed styrke borgerens oplevelse af sammenhængende og tryg pleje og forventeligt høste de kvalitetsmæssige gevinster, som øget kontinuitet medfører. Det er forventningen, at implementering af denne algoritme samtidig kan have en afledt gavnlig effekt på transporttiden mellem besøg og således bidrage til et grønnere foot-print. Samarbejdet mellem de to kommuner betyder at projektet afprøves i forskellige organisatoriske setups – både hvad angår organisering af planlægningen, sammenhængen mellem by og land og forskellige kommunestørrelser – som giver de bedste forudsætninger for efterfølgende skalerbarhed.

Organisering

Projektet organiseres som et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Syddjurs Kommune med Aalborg Kommune som projektejer, og Syddjurs Kommune som projektdeltager. Der er etableret strategiske samarbejder med henholdsvis Aalborg Universitet, KMD, Qampo og Systematic. Favrskov og Vejle Kommuner har vist interesse for projektet.

3. SmartMail – intelligent håndtering af postprocesser med AI

Kommunerne bruger i dag mange ressourcer på at modtage, sortere, prioritere,
journalisere og besvare den indgående post på tværs af forskellige kanaler. Mange kommuner har etableret forskellige fordelingssystemer og regelbaserede logikker til at optimere på disse processer, men der er fortsat en markant business case i at gøre disse processer mere intelligente og automatiserede.

Norddjurs Kommune og andre kommuner har i 2019-2021 gennemført et AIsignaturprojekt med fokus på at udvikle og afprøve kunstig intelligens i de kommunale postprocesser. Projektet er gennemført med stor succes og den udviklede løsning fra projektet er nu i drift i flere af kommuner.

Det foreslåede AI-signaturprojekt tager således afsæt i Norddjurs Kommunes
AI-signaturprojekt fra 2020/2021. Det overordnede formål med AI signaturprojektet
er at udbrede en produktionsklar open source baseret intelligent infrastruktur til optimering af post- og journaliseringsprocesser i samarbejde med Open Source-fællesskabet OS2.

Organisering

Norddjurs Kommune er projektleder, mens  Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune,
Sønderborg Kommune og Vejle Kommune deltager i projektet. 

Målet er at udbrede AI-platformen til minimum 10 kommuner i løbet af AI-signaturprojektet i 2022.

Der er således i højere grad tale om et AI-skaleringsprojekt
end et AI-udviklingsprojekt.

4. Optimeret bygningsanvendelse med AI

Projektets formål er med udgangspunkt i folkeskoler at realisere besparelser på energi- og klimaforbrug ved at samle aktiviteter, lave intelligent lokaleallokering og øge anvendelsesgraden af den kommunale bygningsmasse ved anvendelse af bygningsdata, IoT-løsninger og AI.

Organisering

Projektet drives i regi af det regionale fællesskab GovTech Midtjylland (GTM), som er forankret hos ITK, Aarhus Kommune.

Favrskov, Syddjurs og Aarhus Kommune deltager med stærk faglig forankring i form af bygnings-, skole- og digitaliseringsfaglige eksperter. Deltagerne stiller bygninger og data til rådighed til udvikling, test og demonstration.

Kilde: Kilde: Syddjurs Kommune

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.079