23948sdkhjf

Ny Aarhus-alliance imod de voldsomme regnmængder

Flere og kraftigere skybrud, højere vandstand og hyppige stormfloder venter forude som følge af klimaforandringerne. Landets vandselskaber har nu fået mulighed for at samarbejde om klimatilpasningsprojekter, der håndterer mere end almindelig hverdagsregn.

Aarhus Vand og Teknik og Miljø har på den baggrund indgået en formel aftale, der skal realisere endnu flere projekter, som kan beskytte borgerne mod skybrud og ekstremregn. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

– Aarhus har vokseværk, og vi udvikler løbende nye områder, hvor borgerne kan bosætte sig. Derfor bliver det også mere og mere relevant at se på, hvor vi får gjort plads til vandet, så det holdes tilbage og løber i et tempo, hvor kloakkerne kan følge med. Samtidig skal vi også tænke i, hvordan vores klimatilpasning kan give aarhusianerne endnu mere herlighedsværdi i form af nye søer, vandløb eller blå elementer rundt om i kommunen, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.

Parterne har blandt andet samarbejdet om klimatilpasning i Riisvangen og Lystrup. Her er bassiner med til at forsinke regnvandet og lede det de rigtige steder hen, samtidig med at området bliver mere grønt.

Kortlægning skal udpege nye projekter

Teknik og Miljø og Aarhus Vand går nu i gang med en kortlægning, der skal afklare, hvor kommende klimatilpasningsprojekter vil give mest værdi.

Det kan eksempelvis blive relevant at kigge på Vesterbro Torv, der skal gentænkes fuldstændig som en plads midt i byen. Området ligger lavt og vil kunne bruges til opsamling af regnvand, der kommer løbende fra Hjortensgade og Langelandsgade, så det forsinkes og ledes hen, hvor det ikke gør skade. 

Fakta om samarbejdet

● 1. januar 2021 vedtog Folketinget et nyt lovkompleks om spildevandsforsyningernes klimatilpasning. Det giver vandselskaberne mulighed for at deltage i nye klimatilpasningsprojekter, der også håndterer voldsomme regnmængder i forbindelse med skybrud og ekstremregn.

● Det nye lovkompleks tager afsæt i en politisk aftale fra 2020, der forsøger at imødegå de stigende vandmængder, som kommunerne arbejder med at håndtere. Det skal ske ved, at der bliver klimatilpasset de steder, hvor det giver bedst mening og mest værdi samfundsøkonomisk.

● Aarhus Kommune samarbejder løbende med Aarhus Vand om at klimatilpasse byen. Her er tre eksempler på klimatilpasningsprojekter, der er i gang netop nu:

- Åbyhøj – her har Teknik og Miljø udarbejdet en klimavision for området, som bliver realiseret i tæt samarbejde med lokalråd og borgere, når Aarhus Vand adskiller regnvand og spildevand. Der lægges op til bandt andet at lave løsninger over jorden, så regnvandet kan bruges til plantebede eller regnvandsbassiner.

- Skejby, Brendstrupgrøften – formålet med projektet er at minimere oversvømmelsesrisikoen for Aarhus Universitetshospital i Skejby og de tilknyttede beredskabsveje under ekstremregn.

- Viby – der gennemføres klimatilpasning samtidig med kloakadskillelsen af området for at gøre klar til nedlæggelse af Viby Renseanlæg og etableringen af det nye Aarhus ReWater.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.125