23948sdkhjf
true

Dialogorienteret og diplomatisk projektleder til kolonihaveprojekt

Vi søger en Projektleder til Teknik & Miljø med ansvar for at få tilvejebragt et nyt administrationsgrundlag for vores 14 kolonihaveområder og efterfølgende få lovliggjort ulovlige forhold. Opgaven skal løses i tæt samarbejde med kolonihaveforeninger, kolonihaveforbundet og en tværfaglig projektgruppe i Teknik & Miljø.
Oprettet
Ansøgningsfrist
27. september 2020
Forventet start
1. november 2020
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Vejle Kommune > Syddanmark

Du bliver en del af Planafdelingen i området Plan, Byg & Miljø. I dette område har vi samlet de fleste myndighedsopgaver i forvaltningen. Nogle af vores kerneopgaver er at udarbejde kommuneplaner og lokalplaner, behandle byggesager og miljøgodkendelser til industri og landbrug, spildevandsplan, grundvandsbeskyttelse og vandløbsregulering.
I de kommende år har vi rigtig mange spændende opgaver, hvor den grønne dagsorden og klima er væsentlige indsatsområder.

Kolonihaver
I Vejle Kommune er der 14 områder med haveforeninger (kolonihaver).
Kolonihavehuse er mindre fritidshuse på jordlodder på op til 400 m2. I de fleste kolonihaveområder i Vejle Kommune må der bygges op til 30 m2 på den enkelte havelod. Kolonihaverne må anvendes til overnatning i sommerhalvåret samt enkelte overnatninger i vinterhalvåret.
Der er ønsker fra såvel lejere som bestyrelser om at øge kvadratmeterantallet for de enkelte havelodder. Samtidig har forvaltningen modtaget flere klager over større nabobebyggelser. I den forbindelse har Vejle Kommune kigget på, hvad omfanget af bebyggelse reelt er i kolonihaverne, og det konstateres, at der nogle steder er væsentlige overskridelser. Der er derfor behov for at få ryddet op og få et nyt samlet administrationsgrundlag for kolonihaverne i Vejle Kommune.

Om jobbet
Vi søger en person med interesse for og erfaring indenfor:
•    Arbejdet i en kommunal forvaltning – helst Teknik & Miljø området
•    Projektledelse, ledelse af tværfaglige projekter
•    Borgerinvolveringsprocesser og dialogen med borgere, også den vanskelige
•    Erfaring i myndighedsopgaver, herunder håndhævelsessager

Opgaven kræver, at du som person er i stand til at tale med mange forskellige mennesker og få skabt en gensidig tillid samtidig med, at du udstråler myndighed og kan stå fast.
Stillingen er en midlertidig fuldtidsstilling i tre år og ønskes besat fra den 1. december 2020 eller snarest derefter. 

Din profil og dine kvalifikationer
Du har stor erfaring med borgerprocesser og dialogen med borgere - også i udfordrende sager. Du har indgående kendskab til det at arbejde i en politisk ledet organisation og formår at sikre samarbejde på tværs af forvaltningen. Du kan eksempelvis være uddannet ingeniør eller arkitekt, og det vil være en stor fordel, hvis du har arbejdet med myndighedsopgaver inden for teknik og miljøområdet, fx byggesag eller miljø, herunder både regler, processer og udfordringer med håndhævelse. Vi klæder dig på med viden om den lovgivning, der er relevant i arbejdet med kolonihaver.

Du skal være i stand til at styre en proces over mindst 3 år, hvor du via dialogen med kolonihaverne og i tæt samarbejde med forvaltningen får skabt en nyt administrationsgrundlag for kolonihaverne. Planafdelingen udarbejder lokalplaner for de enkelte kolonihaveområder i samarbejde med dig og i dialog med kolonihavernes bestyrelser. Efterfølgende skal ulovlige forhold registreres og lovliggøres. Det er en sag med stor politisk bevågenhed, som skal håndteres i en smidig proces i tæt samarbejde med kolonihavernes bestyrelser, medarbejdere fra flere forvaltninger og den nedsatte styregruppe, som du refererer til.
Det er en udfordrende og meget spændende opgave for den rigtige person at få i mål.

Som person er du fleksibel og serviceorienteret, og du kan lide kontakten og dialogen med borgere, og du har politisk tæft. Du er en dygtig organisator, kan lede processer og kan etablere et samarbejde med tværgående fagligheder. Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale, er diplomatisk med en myndig fremtoning og er robust, når bølgerne går højt. Du kan arbejde selvstædigt, tager ansvar for at følge tingene til dørs, og du indgår positivt i samarbejdet med dine kollegaer. Vi lægger også vægt på, at du er med til at skabe en god arbejdsplads sammen med dine kollegaer. 
Der skal påregnes en del ’kaffemøder’ i kolonihaverne og ind imellem aftenmøder, herunder borgermøder, men med gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet.

Vi tilbyder dig
•    en dynamisk arbejdsplads med fagligt engagerede og kompetente medarbejdere
•    gode muligheder for personlig og faglig udvikling
•    et uformelt socialt miljø
•    en afdeling med omkring 17 medarbejdere og ca. 70 kolleger i Plan, Byg & Miljø
•    En attraktiv arbejdsplads i hjertet af Vejle ca. 100 m. fra banegården

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og regler om Ny løn.

Flere oplysninger
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Lars C. Buksti på tlf.  7681 2260 eller afdelingsleder for Plan Henrik Børsting Aagaard på tlf. 7681 2250.

Link til egen hjemmeside
Du kan læse mere om os på her

Vejle med Vilje
Hvis du vil til Vejle, finder du et af Danmarks dejligste steder at bo og et arbejds- og friluftsliv fuldt af muligheder. Vejle Kommune har en årlig befolkningstilvækst på mere end 1.000 indbyggere, og der er adgang til ca. 500.000 arbejdspladser inden for en times kørsel.
Vi bidrager til kommunens vision ved at være proaktive i projekter på tværs af forvaltninger og fagområder, og tilføre den nødvendige kompetence, så gode idéer får de bedste forudsætninger for at lykkes.
Vi arbejder ud fra kommunens vision og går i tæt dialog med borgere og virksomheder for både at sikre høj kvalitet og de bedste løsninger. Vores ambition er at skabe en resilient og grøn kommune med spændende byer, fantastiske landskaber og styr på miljø og klima.

Sådan ansøger du

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist søndag den 27. september 2020

1.samtale vil foregå 30. september og 2. samtale den 8. oktober 2020.

Vi anvender personprofiltest og evt. case i forbindelse med 2. samtale.Søg jobKontaktinformation
Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

Send til en kollega

0.109