23948sdkhjf
true

Folketinget søger en erfaren byggefaglig projektleder

Folketinget står foran et stort, komplekst og spændende byggeprojekt. Derfor søger vi en meget erfaren, engageret og dygtig byggefaglig projektleder.
Oprettet
Ansøgningsfrist
10. august 2021
Forventet start
1. oktober 2021
Ansættelsesforhold
Tidsbegrænset
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Midlertidig
Region
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune

Folketinget har indledt et tæt samarbejde med Bygningsstyrelsen om forberedelsen af byggeprojektet med at overtage Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen. Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen, mens Folketinget som bestiller skal beslutte, hvad Rigsarkivets bygninger skal anvendes til, og hvordan bygningerne bedst muligt integreres i og med Folketingets nuværende bygningsmasse. Det skal du hjælpe os med.

Du er uddannet ingeniør eller arkitekt – eller har anden relevant teknisk baggrund. Du har solid og dokumenteret erfaring med styring af større og komplekse byggesager, gerne i offentligt regi.

Du kan læse mere om projektet Nye rammer for Folketinget her: https://www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget-og-christiansborg/nye-rammer-for-folketinget

Dine primære arbejdsopgaver
Du får ansvaret for at følge byggeprojektet tæt og sikre fokus på Folketingets ønsker til kvalitet, funktioner og resultater samt fremdrift.

Derudover skal du bl.a.:

 • Udfordre og bidrage konstruktivt til kvalificering af tidsplaner og byggeøkonomien med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for et vellykket byggeri.
 • Understøtte Folketinget i bestillerrollen i forbindelse med koordinering og samarbejde med Bygningsstyrelsen
 • Understøtte og optimere Folketingets input og brugerinddragelsesforløb og
 • Bidrage til tilrettelæggelsen af de interne processer i Folketinget.
 • Fungere som projektleder for kommende udviklingsprojekter inden for drifts- og serviceområdet i tæt samarbejde med Folketingets driftsenheder.
 • Varetage en stor del af Folketingets byggefaglige kommunikation med Bygningsstyrelsen og rådgivere.
 • Samarbejde bredt med Folketingets øvrige enheder – særlig Byggesekretariatet.
 • Sikre eventuelle interne og eksterne leverancer i forbindelse med aftaler m.m.
 • Udarbejde oplæg og statusnotater både internt og eksternt.
 • Sparre med og rådgive medarbejderne i sekretariatet i byggefaglige spørgsmål.

Din arbejdsplads
Du bliver en del af Nye rammer for Folketinget, som er navnet på det sekretariat, der arbejder med at undersøge Folketingets muligheder for at overtage og anvende Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen. De foreløbige vurderinger er, at bygningerne udgør et stort potentiale i forhold til at styrke Folketingets borgervendte aktiviteter og rammerne for det parlamentariske arbejde.
Sekretariatet består af i alt otte medarbejdere med forskellige profiler, herunder arkitekter, projektledere, jurister og kommunikatører.

Din profil
Vi har en god og uformel omgangstone i sekretariatet og lægger vægt på, at du er en holdspiller, der både har blik for byggeprojektets samlede fremdrift og samspillet med dine kolleger og de mange forskellige interessenter.

Vi forventer, at du:

 • Har meget stor indsigt i og erfaring med store og komplekse offentlige byggeprojekter. Det vil være en fordel med erfaring inden for fredede ejendomme og i områder med fortidsminder.
 • Forstår balancen mellem på den ene side at skulle følge byggeprojektet så tæt, at Folketinget kan betrygges i forbindelse med fremdriften m.m., og på den anden side ikke at skulle styre selve byggeprojektet.
 • Er god til at samarbejde med mange forskellige fagligheder og interessenter.
 • Kan bevare roen og håndtere opmærksomhed omkring projektet.
 • Kan navigere i en organisation med mange interne og eksterne interessenter.
 • Er resultatorienteret – sikrer konstruktive processer og løsninger på et højt niveau.
 • Medvirker til koordinering og kvalitetssikring af kravspecifikation, udbudsbilag og andet projektmateriale.
 • Mestrer gængse projektdiscipliner som projektledelse, organisering, planlægning, risikostyring, kommunikation, interessenthåndtering m.m.
 • Er fortrolig med projektstyringsværktøjer og metoder inden for projektledelse og procesfacilitering.
 • Kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale til politikere, direktion, styregrupper, samarbejdspartnere og interessenter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du projektansættes i Nye rammer for Folketinget. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om byggeprojektets gennemførelse. Ansættelsen er foreløbig tidsbegrænset til 5 år med mulighed for forlængelse.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at denne kan opretholdes gennem hele din ansættelse.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2021.

Ansættelseslængde

Ansættelsen er foreløbig tidsbegrænset til 5 år med mulighed for forlængelse.


Sådan ansøger du

Information og ansøgning
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at tage kontakt til programchef Ane Elmose, tlf. 3337 3616 eller mail Ane.Elmose@ft.dk.

Du sender din ansøgning med cv, eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger online via www.ft.dk.

Ansøgningsfrist: 10. august 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler den 16. og 25. august 2021.Søg jobKontaktinformation
Folketingets administration

Folketingets administration
Christiansborg Slot 1
1218 København K

Send til en kollega

0.093